Profesjonalny sklep dla naturopaty i jego pacjenta
ul. Józefa Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

Regulamin Sklepu

wersja 3/1/2018

I Informacje o Sklepie

Strona Sklepu energy.piotrgorski.pl jest własnością Piotra Dacjusza Górskiego, z siedzibą przy ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów o Numerze Identyfikacji Podatkowej PL5492096875, email: poczta@piotrgorski.pl, nr telefonu +48 12 378 96 94, fax: +48 12 378 95 34

II Oferta Sklepu

1) Oferta prezentowana na stronie Sklepu jest ofertą handlową w rozumieniu KC.
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenie zamówienia w sposób określony w pkt. III.
3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

III Zamówienia

1) Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie Sklepu, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
2) Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.
3) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzający e-mail z treścią zamówienia.
4) Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty złożenia zamówienia.
5) Zamówienia są wysyłane w terminie od 1 do 10 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia należy rozumieć przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta. W razie nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na wydłużenie standardowego czasu realizacji zamówienia sprzedawca skontaktuje się z klientem telefonicznie lub mailowo.
6) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
7) Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Inpost.
8) W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 7 sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub emaliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).
9) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
10) Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT.
11) Prosimy pamiętać, że to, jak wygląda przedmiot na zdjęciu, w dużej mierze zależy od ustawień monitora. Kolory opakowań mogą się różnić od rzeczywistych. Dlatego nie może to stanowić podstawy reklamacji. 

IV Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Złożone zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży.
2) Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
a) płatność przelewem bankowym (przedpłata przed dostawą) – płatności za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia należy dokonać w terminie do 5 dni (w przypadku braku płatności Sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia),
b) płatność przy odbiorze – gdy zamówiony towar odbierany jest przez Klienta osobiście w biurze firmy mieszczącym się w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66 pok. 1.
c) płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal – płatności za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu i przed realizacją zamówienia.
3) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.
4) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. 

V Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

1) Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy w terminie do 14 dni, licząc od daty odebrania przesyłki, wysłać na adres Sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt. Jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest:
a) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta,
b) odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania ani uszkodzenia. Towar odsyłany jest na koszt Klienta. Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sprzedawcy.
2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
3) Wyjątek stanowią zakupy dokonane na firmę, które nie podlegają zwrotowi Kc Art. 22(1). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

VI Niezgodność towaru z umową

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat, licząc od daty wydania, mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon lub fakturę VAT.
3) Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
4) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
5) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

VII Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

1) W przypadku, gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
2) O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę: poczta@piotrgorski.pl, +48 12 378 96 94.
3) W przypadku, gdy doręczona przesyłka pocztowa nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu – można reklamować ją na poczcie do 7 dni od daty odbioru. Dodatkowo prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą na e-mail poczta@piotrgorski.pl, lub tel. +48 12 378 96 94.
4) W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
5) W przypadku zaginięcia przesyłki sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji. 

VIII Dane osobowe

1) Administrator danych osobowych jest Piotr Dacjusz Górski, ul. Józefa Szujskiego 66, Tarnów (33-100).
2) Cele przetwarzania danych osobowych:

 • wykonanie umowy,
 • marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych,
 • rozpatrzenie reklamacji,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

3) Podstawy prawne przetwarzania:

 • w celu wykonania umowy,
 • w celu zarządzania danymi przez okres obowiązywania umowy oraz w celu ewidencjonowania i przetwarzania Pani / Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4) Odbiorcy danych:

 • dane mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej i państwowej,
 • dane mogą zostać udostępnione Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia,
 • dane zostaną udostępnione Ceneo.pl sp. z o.o. (zwana dalej podmiotem Przetwarzającym) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań dla umożliwienia wykonania umowy o świadczenie Usługi Program Zaufanych Opinii. Zakres Danych Osobowych: e-mail użytkownika, numer zamówienia i numer katalogowy produktu. Cel przetwarzania powierzonych danych: wysłanie ankiety z prośbą o opinie na temat transakcji przeprowadzanych przy pomocy Ceneo.pl.

5) Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
7) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

IX Postanowienia końcowe

1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C. przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy.
3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie Sklepu nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
4) Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

[Koniec Regulamiu]

HISTORIA

 

Wykaz zmian w Regulamienie:
20 lipca 2018DODANO: IV PŁATNOŚCI, pkt 4, ppkt. c)
płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24 lub PayPal – płatności za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu i przed realizacją zamówienia.
12 sierpnia 2018DODANO: VIII DANE OSOBOWE, pkt 2,
 • dane zostaną udostępnione Ceneo.pl sp. z o.o. (zwana dalej podmiotem Przetwarzającym) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań dla umożliwienia wykonania umowy o świadczenie Usługi Program Zaufanych Opinii. Zakres Danych Osobowych: e-mail użytkownika, numer zamówienia i numer katalogowy produktu. Cel przetwarzania powierzonych danych: wysłanie ankiety z prośbą o opinie na temat transakcji przeprowadzanych przy pomocy Ceneo.pl.