Profesjonalny sklep dla naturopaty i jego pacjenta
ul. Józefa Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

Regulamin Programu VITAE

01.07.2018

 

 1. Organizatorem Programu VITAE jest Piotr Dacjusz Górski z siedzibą w Tarnowie, właściciel Sklepu internetowego pn. tu natura leczy – Piotr Dacjusz Górski.
 2. Sklep o którym mowa w pkt 1 dostępny jest pod adresem https://energy.piotrgorski.pl
 3. Program rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2018 roku.
 4. Czas zakończenia trwania Programu ustalony zostanie przez Organizatora Programu i zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Sklepu z minimum trzy (3) miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Celem programu jest nagradzanie Klientów Sklepu którzy są Członkami Programu VITAE poprzez przydzielanie punktów za każdy dokonany zakup w Sklepie w czasie trwania Programu.
 6. Klientem Sklepu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonała zakupu w Sklepie.
 7. Uczestnikiem Programu VITAE jest Klient Sklepu, który podczas składania swojego pierwszego zamówienia w Sklepie wyraziła zgodę na założenie w nim Konta Użytkownika poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia pola wyboru “stworzyć konto?”.
 8. Konto Użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień w ramach naszego systemu obsługującego Sklep. Konto Użytkownika zakładane jest dla Klienta Sklepu, gdy wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia pola wyboru “stworzyć konto?”.
 9. Klient Sklepu, który jest Uczestnikiem Programu VITAE oświadcza, że akceptuje niniejsze zasady Regulaminu Programu VITAE.
 10. Punkty VITAE przydzielane są za dokonanie zakupu w Sklepie.
 11. Za każdy dokonany zakup przydzielana jest odpowiednia ilość punktów. Ilość przydzielonych punktów podana jest przy każdym produkcie oraz jest podsumowana w koszyku zamówienia na stronie https://energy.piotrgorski.pl/koszyk.
 12. Zgromadzone punkty, które nie zostaną wykorzystane tracą swoją ważność zgodnie z wykazem załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Punkty są przydzielane tylko i wyłącznie po zrealizowaniu zamówienia. Gdy nastąpi zwrot zakupionych produktów przez Uczestnik Programu VITAE, konto punktowe pomniejszane jest o zwrócone produkty.
 14. Ilość uzbieranych punktów Uczestnik Programu VITAE może sprawdzić na stronie https://energy.piotrgorski.pl/moje-konto/
 15. Uzbierane punkty Uczestnik Programu VITAE może wykorzystać podczas swoich kolejnych zakupów w Sklepie.
 16. Uzbierane punkty zostają automatycznie przeliczone na zniżkę określoną w Polskich Złotych.
 17. Uczestnik Programu VITAE samodzielnie podejmuje decyzję, kiedy chce wykorzystać zebrane w Programie punkty.
 18. Oprócz standardowych punktów za zakupiony produkt, Uczestnik Programu można uzyskać punkty bonusowe. Zasady i ilość przydzielanych punktów bonusowych zostało opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 19. Uczestnik Programu VITAE wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora w celach marketingowych.
 20. Administratorem danych osobowych jest Piotr Dacjusz Górski – Organizator Programu VITAE.
 21. Każdy Uczestnik Programu VITAE ma prawo wglądu w podane przez siebie dane osobowe, ich zmiany, poprawiania, ma także prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z uczestnictwa w Programie.
 22. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie zeruje liczbę punktów na Koncie Użytkownika.
 23. Zgromadzone punkty można wykorzystać tylko i wyłącznie w Sklepie Organizatora Programu VITAE dostępnego pod adresem https://energy.piotrgorski.pl, w trakcie trwania Programu oraz w trakcie ważności tych punktów.
 24. Zgromadzone punkty nie podlegają jakiejkolwiek wymianie na gotówkę, nagrody lub bony, chyba że Organizator Programu VITAE postanowi inaczej.
 25. Organizator Programu VITAE może zmienić Regulamin tego programu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu poinformuje Uczestników Programu wiadomością e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu minimum na 14 dni od wejścia zmian Regulaminu.
 26. Organizator Programu VITAE może zakończyć Program w każdym czasie z zachowaniem pkt 4 Regulaminu. W takim przypadku uzbierane przez Uczestnika punkty powinny zostać wykorzystane do dnia zakończenia Programu. Niewykorzystane punkty tracą swoją ważność wraz z zakończeniem Programu.

załącznik nr 1 

Punkty Programu VITAE tracą ważność zgodnie z poniższym harmonogramem 

 1. Termin zbierania punktów od 01.07.2018 do 30.09.2019 – utrata ważności 30.09.2019 
 2. Termin zbierania punktów od 01.10.2019 do 30.09.2020 – utrata ważności 30.09.2020 

załącznik nr 2

Zasady i ilość przydzielanych punktów bonusowych. 

 1. Za złożenie pierwszego zamówienia + 50 pkt VITAE – warunkiem naliczenia punktów jest zaznaczenie w formularzu zamówienia pola wyboru “stworzyć konto?”. 
 2. W dniu urodzin Uczestnika Programu + 50 pkt VITAE – warunkiem naliczenia punktów jest podanie prawidłowej daty urodzenia w trakcie składania pierwszego zamówienia. 

 

HISTORIA

Wykaz zmian w Regulamienie:
brak zmianbrak zmian